Vereniging
Van
Nederlandse
Orkesten

Orkesten van nu,
van waarde voor de toekomst

Missie

Gezamenlijk staan de orkesten voor de klassieke muziek. Dit culturele erfgoed blijft bewaard, wordt doorgegeven, gekoesterd en gehoord. Dit erfgoed verrijkt de hedendaagse samenleving, sterker nog: het vormt een van haar fundamenten. We stellen zoveel mogelijk mensen in staat ervan te genieten. Dát is het doel van de orkesten en de musici. De wijze waarop wij dat doel bereiken is verschillend, afhankelijk van plaats en omstandigheden. Ieder orkest zoekt de weg die het best bij het eigen profiel past, in die verscheidenheid toont zich de kracht van het bestel. Orkesten streven niet naar uniformiteit, maar delen wél kennis en successen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Neem contact op met onze secretaris

Mevrouw Chris Dingjan, secretaris
c.dingjan@vvno.nl
+31 6 25 63 98 74