Skip to content

De Nederlandse orkesten in beweging

De missie van de VvNO is om zich in te zetten voor de gezamenlijke belangen van de orkesten. Haar doel is het borgen van een innovatieve, samenwerkende en krachtige orkestensector.

De VvNO adviseert, ondersteunt en informeert eenieder die bijdraagt aan het succes en de betekenis van de Nederlandse orkesten op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal vlak.

Visie op 2030 & Strategische agenda 2021–2025

De Nederlandse orkesten hebben een gezamenlijke visie voor het jaar 2030 opgesteld. Daarbij hoort ook een strategische agenda voor de jaren 2021-2025. Beiden zijn verwoord in het document De Nederlandse orkesten in beweging. Ze zijn gestoeld op drie pijlers, die op allerlei manieren met elkaar verbonden zijn. De pijlers worden hieronder geïntroduceerd.

Deze website informeert u op hoofdlijnen over het document, met links voor meer informatie op de relevante plaatsen.

Orkestmusici hebben onlangs zelf binnen hun dienstverband een serie van 35 kamermuziekconcerten georganiseerd. Zo’n initiatief past bij deze tijd.

Drie Pijlers

1
Sturen op impact en het impactmodel

De Nederlandse orkesten willen van zo groot mogelijke betekenis zijn voor de wereld om hen heen. Het begrip impact is daarom wezenlijk voor wat we doen.

We stellen ons de vraag hoe we die impact kunnen vergroten. De orkesten doen daar nu gezamenlijk nader onderzoek naar.

Home
2
Het financieringsmodel van de orkesten

De orkesten bestaan mede dankzij investeringen van de overheid. Daarnaast verwerven ze eigen inkomsten. De vraag is: past het huidige financierings-model bij de ambitie om onze impact te vergroten? Wij denken van niet.

Met een nieuw model zien we meer kansen voor avontuur en het aanspreken van nieuwe doelgroepen.

Home
3
Arbeid en kwaliteit

Voor het bieden van kwaliteit zijn goede arbeidsvoorwaarden randvoorwaardelijk. De orkesten kunnen de gewenste kwaliteit alleen leveren als een vaste kern van topmusici in staat wordt gesteld regelmatig met elkaar te repeteren en concerteren.

Dat vergt wat van het financieringsmodel van de orkesten, maar ook van de inrichting van hun organisatie. De orkesten zijn toe aan een nieuwe cao, vanuit waarden die passen bij modern werkgever- én werknemerschap.

Home
Leden