Ga naar de inhoud

Hoe werkt een orkest?

Om een orkest goed te laten functioneren, moet aan twee voorwaarden voldaan zijn: een goede balans tussen een solide planning en wendbaarheid, en kunnen beschikken over een vaste formatie.

Planning

De orkesten hebben een langetermijnplanning nodig voor het aantrekken van dirigenten en solisten die bij hun programmering passen. De periode van idee tot de uiteindelijke uitvoering van een symfonisch concert neemt twee tot vier jaar in beslag. De definitieve planning wordt jaarlijks in november voor het daaropvolgende seizoen vastgesteld. In het vroege voorjaar informeren de orkesten het publiek en start de kaartverkoop voor het komende concertseizoen. Meer en meer zullen de orkesten wendbaar moeten zijn in hun planningen. Dat past bij de maatschappelijke trend dat mensen geneigd zijn op kortere termijn plannen te maken. Bovendien maakt meer flexibiliteit de orkesten minder kwetsbaar voor risico’s.

Constante samenwerking van een vast collectief van musici van een uitstekend niveau is een absolute voorwaarde om artistieke kwaliteit te ontwikkelen.

Vaste formatie versus tijdelijke aanvulling en vervanging

Om tot een collectieve topprestatie te komen, moeten de orkesten jarenlang kneden aan een team, en patronen fijn slijpen. De orkesten hebben zo’n 60 specialismen in huis, verdeeld over musici en staf. Door de unieke kwaliteiten die zij bezitten, zijn zij niet of zelden vervangbaar. Voor producties met extra grote bezettingen en/of de inzet van bijzonder instrumentarium, maar ook om ziekte te kunnen opvangen, vallen de orkesten terug op tijdelijke musici.

Wat de Nederlandse orkesten bieden

De tien Nederlandse orkesten bieden gezamenlijk een uitgebalanceerd en veelkleurig palet aan activiteiten. De regioprofielen voor cultuur verankeren de ontwikkeling en de identiteit van ieder orkest in de eigen stad of regio. De kerntaak voor alle orkesten is het uitvoeren van symfonische muziek, rekening houdend met hun specifieke opdracht, historische en geografische context, en eigen ambitie.

Meer weten over wat de Nederlandse orkesten doen? Lees dan het document De Nederlandse orkesten in beweging. Daarin staat een nadere toelichting op de werkwijze van de orkesten en een overzicht van hun activiteiten.