Ga naar de inhoud
Pijler 1

Sturen op impact en het impactmodel

De orkesten gaan de komende jaren meer en bewuster sturen op basis van de impact die zij (kunnen) genereren. De adviesbureaus Blueyard en Berenschot helpen ons om die gewenste sturing op impact vorm te geven. De instrumenten die zij daarvoor aanreiken zijn het impactmodel en de impactladder.

Visie 2030

Het staat vast dat de orkesten op allerlei terreinen van betekenis zijn, zoals:

  • voor publieke en persoonlijke talentontwikkeling;
  • voor culturele clusters in stad en regio;
  • voor wonen, werken en economie;
  • voor zorg, welzijn en sociaaleconomische ontwikkeling.

Daar is in feite geen discussie over. Om optimaal van betekenis te zijn, is het echter belangrijker om een blijvende impact te genereren dan om een slechts kortdurend effect te sorteren. Met impact bedoelen we dan ook de wezenlijke, positieve verandering die onze activiteiten tot stand brengen in het leven van (groepen) mensen of in de bredere samenleving. Dat kan bijvoorbeeld een meer ontspannen, gezonder leven zijn. Maar ook een stap in de persoonlijke ontwikkeling of een grotere aantrekkingskracht van een stad.

Meer info
Het Liberation Concert op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten is zeer bijzondere locatie waar philharmonie zuidnederland haar muzikale medewerking verleent tijdens herdenkingen aan de gevallen soldaten. (Foto: Focuss22)

Het impactmodel

Het impactmodel laat zien op welke terreinen het orkest allemaal betekenis heeft. In het impactmodel staat de intrinsieke waarde van het orkest letterlijk centraal: dat wat het orkest is, de artistieke kwaliteit, de musici, de activiteiten. Het impactmodel laat vervolgens in de cirkels rond het midden zien wat die intrinsieke waarde allemaal teweegbrengt: dát is de betekenis, met eerst het tijdelijke effect en vervolgens de blijvende impact.

Meer uitleg over impact, het impactmodel en de impactladder vindt u in het volledige visiedocument.

Visie ‘Orkesten in beweging’

De impactladder

Sturen op impact begint met sturen op effect. Om daartoe te komen, moet eerst duidelijk worden in hoeverre aannames over effect en impact van activiteiten kloppen. In aanvulling op het impactmodel is er het instrument van de impactladder die daarbij moet helpen. De ladder biedt de orkesten handvatten in het verder concretiseren van de sturing op impact met specifieke activiteiten.

Meer uitleg over impact, het impactmodel en de impactladder vindt u in het volledige visiedocument.

Visie ‘Orkesten in beweging’

Het onderwerp impact

Sturen op impact is een pijler uit onze visie. Het zal dan ook niet verbazen dat onderzoek naar impact een van de speerpunten is in de strategische agenda voor 2021–2025. Doel van dergelijk onderzoek is om de impact die de orkesten hebben zo objectief mogelijk in beeld brengen. Uiteindelijk zal meer sturing op impact om aanpassingen op allerlei terreinen vragen.

De volledige strategische agenda vindt u in het visiedocument.

Facts + Figures

10
professionele symfonieorkesten
1000
+
professionele orkestmusici
250
+
stafmedewerkers