Ga naar de inhoud
Pijler 3

Arbeid en kwaliteit

Onze ambities op het gebied van impact en financiering houden direct verband met plannen op het vlak van arbeid en kwaliteit. De organisatie van de orkesten zal bij die ambities moeten aansluiten. Het genereren van impact stelt eisen aan kwaliteit.

Visie 2030

Met het oog op die kwaliteit willen de orkesten hun medewerkers meer zekerheid bieden, naast betere arbeidsomstandigheden met een ruimere beloning en verlaging van de werkdruk. De kwaliteiten die van staf en musici worden gevraagd, sluiten aan bij de domeinen waarop de orkesten impact willen genereren. Het orkest als geheel toont ondernemerschap, stelt zich flexibeler op en richt zich op een breed en meer divers publiek. Op die gewenste organisatieontwikkelingen zullen we inspelen in aannamebeleid en scholingsaanbod.

Organisatieontwikkeling en ruimte voor flexibiliteit

Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om meer flexibiliteit in het aanbod van de orkesten. Die flexibiliteit moet in balans worden gebracht met de langetermijndynamiek die er ook moet zijn. Andere maatschappelijke trends die terugkomen in organisatieontwikkeling bij de orkesten zijn ruimte voor inspraak van medewerkers en harmonisering van de arbeidsvoorwaarden voor staf en musici.

Naar een nieuwe cao

We bereiden een nieuwe cao voor, die voldoende ruimte zal bieden voor lokale afwijkingen. De afspraken daarin zullen meer gebaseerd zijn op gedeelde waarden dan op een strak kader. Bestaande codes en principes, zoals de Fair Practice Code en de Code Culturele Diversiteit & Inclusie, worden daarin verwerkt. Een cao die ruimte geeft voor lokale wensen geeft meer orkesten de gelegenheid zich aan te sluiten. Een laatste onderwerp dat in arbeidsvoorwaarden aandacht verdient, is de duurzame inzetbaarheid van musici. In dat kader wordt gedacht over een scholings- en steunfonds.

Meer uitleg over arbeid en kwaliteit vindt u in het volledige visiedocument.

Meer info
Blazers van het Radio Filharmonisch Orkest. (Foto: Simon van Boxtel)
Orkestmusici hebben onlangs zelf binnen hun dienstverband een serie van 35 concerten met kamermuziek georganiseerd. Zo’n initiatief past bij deze tijd.

Arbeid en kwaliteit

Het is evident dat onze voornemens op het gebied van arbeid en kwaliteit sterk gelinkt zijn aan het financieringsmodel. Dat betekent dat lobby voor en onderzoek naar nieuwe verdienmodellen en financiering van bestaande en nieuwe presentatievormen in de komende jaren nadrukkelijk op de strategische agenda staan. We streven naar een betere afstemming daarover tussen overheden en de sector.

In de strategische agenda staat met grote letters ook de totstandkoming van een nieuwe cao, die in lijn wordt gebracht met de visie voor 2030. Mogelijkheden om duurzame inzet te stimuleren via een leven lang leren of het Sociaal Fonds Podiumkunsten worden daarin verwerkt.

De volledige strategische agenda vindt u in het visiedocument.

Facts + Figures

13
mln
Nederlanders hechten waarde aan muziek
7
mln
Nederlanders worden geraakt door klassieke muziek
2
mln
Nederlanders maken zelf muziek, waarvan de helft klassieke muziek