Ga naar de inhoud

Reactie VvNO op advies Raad voor Cultuur BIS 2025-2028

De Vereniging van Nederlandse Orkesten heeft gereageerd op het advies Aanvraag- en beoordelingsproces BIS 2025-2028 van de Raad voor Cultuur van 2 april 2023.

Wij waarderen de zorgvuldige balans die uit dit advies spreekt. Wij vragen de aandacht van de Raad voor onderstaande punten, in de hoop dat de staatssecretaris deze meeneemt in haar overweging wat zij wel en niet van uw advies overneemt.

  1. Wij spreken onze zorg uit dat er niets wordt gezegd over benodigde extra middelen: alles mag minder, maar beter, binnen bestaande budgetten. Deze weg zal uiteindelijk doodlopen en kunnen wij niet rijmen met uw uitgangspunt ‘het koesteren van het bestaande’.
  2. Wij leven de drie bestaande codes overtuigd na, maar maken ons zorgen over de toenemende administratieve/verantwoordingslast die daaruit voortvloeien en ook door mogelijke toevoeging van een vierde code duurzaamheid. Wij vragen meer vertrouwen en minder regels.
  3. Wij maken ons zorgen over het gebrek aan afstemming met lokaal/provinciaal beleid en monitoring, er zijn hier en daar zelfs tegengestelde bewegingen zichtbaar (Limburg).
  4. Wij roepen de Raad op artistieke kwaliteit duidelijk op 1 te zetten. Het voorstel voor getrapte beoordeling (zie pagina 12 van het advies) dient o.i. te worden aangescherpt.

De orkesten zijn blij met de aandacht in het advies voor maatschappelijke betekenis, wat echter breder en meer fluïde is dan: ‘de culturele en creatieve sector meer inzetten bij complexe maatschappelijke transities’. Wij hebben de rapportage van fase II van ons onderzoek naar het Sturen op impact onlangs afgerond. Het begrip maatschappelijke betekenis wordt in uw advies soms te eng gedefinieerd of gesuggereerd. Onze betekenissencirkel is veel meer omvattend. Zo bekeken hadden de orkesten en andere culturele instellingen altijd al maatschappelijke betekenis, alleen werd dat nooit zo genoemd.
De vraag is wel hoeveel maatschappelijke verantwoordelijkheden en voor of binnen de landelijke en lokale ecosystemen de culturele sector aan kan (zie pagina 8 van het advies).

Foto: Karen van Gilst