Ga naar de inhoud
Terug naar overzicht

Programma

Keynote – Andre Heuvelman

— FOR ENGLISH SEE BELOW —

Wat zijn we aan het doen?
Ben je wat je doet, of doe je wat je bent?
Wat kom je halen, wat kom je brengen?

In de keynote van Andre Heuvelman over het verloop van zijn loopbaan wordt stilgestaan bij de vraag: “In hoeverre kan je binnen jouw orkest zichtbaar worden, bewegen en innoveren en werken vanuit je creativiteit.” Met andere woorden, wat is je (maatschappelijke) bijdrage, want je bent niet alleen strijker, marketing manager, paukenist of bibliothecaris, je neemt ook je persoonlijke ik mee! Daarna gaat hij samen met de moderator in gesprek met de deelnemers en de aanwezige directeuren van de orkesten. Hoe reflecteer je op jezelf? Zijn we wat we doen, of doen we wat we zijn?

 

What are we doing?
Are you what you do, or are you doing what you are?
What do you come to get, what do you come to bring?

Andre Heuvelman’s keynote on the course of his career considers the question, “To what extent can you become visible within your orchestra, move and innovate and work from your creativity.” In other words, what is your (social) contribution, because you are not just a string player, marketing manager, timpanist or librarian, you also take your personal self with you! He then joins the moderator in a conversation with the participants and orchestra directors present. How do you reflect on yourself? Are we what we do, or do we do what we are?