Ga naar de inhoud
Terug naar overzicht

Programma

Workshop – Mentale kracht

—- FOR ENGLISH SEE BELOW —-
Versterk je mentale kracht en zelfinzicht

Ontdek de kracht van zelfbewustzijn in de workshop ‘Mentale Kracht en Zelfinzicht’. Deze workshop biedt je een kans om iets meer bewust te worden van de invloed van onze huidige maatschappij op onze dagelijkse (denk)patronen en geeft je handvatten om daar mee om te gaan.

In de workshop wordt je uitgenodigd om met een open blik te onderzoeken wat je herkent bij jezelf, hoe jij zelf omgaat met de vaak drukke en informatiedichte wereld, en wat je kunt doen om daar op een effectieve en vriendelijke manier mee om te gaan.

Tijdens de workshop zullen we niet alleen theorie bespreken, maar ook praktische oefeningen doen. Je maakt kennis met onder andere:
Hoe onze ‘monkey mind’ reageert op de hoeveelheid prikkels;
We verkennen aan de hand van verschillende invalshoeken hoe delen van onze geest werken. Waardoor je, bewuster wordt van je eigen patronen en hopelijk daarna een beetje meer ruimte ervaart om bewuste gedragskeuzes te maken. Aan bod komen de:
– De drie posities van aandacht (aangehaakt, afgehaakt, aanwezig)
– De theorie van het Id, Ego en Superego
– De mechanismen van ondernarcisme
– De cirkel van overmoed

Tenslotte gaan we praktisch middels een oefening en een korte meditatie ook daadwerkelijk aan de slag met hoe je zelf een ‘breuk’ kunt maken met onze altijd maar doorrazende geest.

—- ENGLISH —-

Discover the power of self-awareness in the workshop ‘Mental Strength and Self-Insight.’ This workshop offers you a chance to become more aware of the influence of our current society on our daily (thought) patterns and provides you with tools to cope with it.

In the workshop, you are invited to openly explore what you recognize in yourself, how you deal with the often busy and information-dense world, and what you can do to handle it in an effective and friendly manner.

During the workshop, we will not only discuss theory but also engage in practical exercises. You will learn about:
– How our ‘monkey mind’ responds to the number of stimuli; We will explore how parts of our mind work from different perspectives, making you more aware of your own patterns and hopefully creating a bit more space to make conscious behavioral choices. Topics covered include:

– The three positions of attention (engaged, disengaged, present)
– The theory of the Id, Ego, and Superego
– The mechanisms of sub-narcissism
– The circle of overconfidence

Finally, we will practically engage with an exercise and a short meditation to show you how you can make a ‘break’ with our ever-racing mind.