Ga naar de inhoud

Twee pilots ‘Impact van orkesten’ afgerond

Begin 2021 is de VvNO gestart met fase I van het project ‘Sturen op impact’, onder begeleiding van Blueyard en Berenschot. Daarbij zijn tien domeinen van impact gedefinieerd. Het resultaat van fase I is terug te vinden in ons visiedocument van november 2021 en heeft ook een plek gekregen in pijler 1 op deze website.

Dankzij subsidies van VSB Fonds, Fonds 21 en Prins Bernhard Cultuurfonds hebben we nu fase II kunnen uitvoeren: op twee van de tien domeinen van impact hebben Blueyard en Berenschot met hulp van Avance Impact onderzoek gedaan naar de impact van de orkesten. De eerst gekozen thema’s betroffen verbondenheid en muziekeducatie. Vooraf geformuleerde hypotheses zijn in de praktijk getoetst. Eerdere veronderstellingen bleken nu bevestigd te kunnen worden. De rapportage van fase II is te vinden op deze website.

Nu staat fase III op de agenda: welke middelen kunnen we uit fase II halen om zo veel mogelijk zelf de andere acht van de tien domeinen te onderzoeken en vervolgens daarop te sturen? Als we dat op een rij hebben, kan ieder orkest het gewenste palet van impact kiezen, aansluitend bij wat in de eigen omgeving gewenst is.

Foto: Focuss22